ผลิตภัณฑ์ View All
ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

       บริษัท ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ 57/155 (หมู่บ้านภัทรเวศน์) หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เป็นผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์สำหรับงานระบบระบายอากาศ ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง และฟาร์มปศุสัตว์ โดยมีสินค้า ดังนี้

1. โบลเวอร์ (Blower) พัดลมระบายอากาศ
2. พัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม (Axial fan)
3. พัดลมไอเย็น (Evaporative air cooler)
4. Duct
5. ท่อเฟล็กซ์ หรือท่ออ่อนส่งลม (Flexible duct hose)
6. หน้ากากแอร์ (Air grille)
7. อุปกรณ์ส่งกำลัง (Transmission equipment)

คำค้นหา ยอดนิยม